Πορεία Επισκευής Μηχανήματος

Παρακαλούμε επίλεξε παρακάτω :

Πληκτρολόγησε το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό δελτίου ποσοτικής παραλαβής :

Αιτίες μη ανεύρεσης αποτελεσμάτων

Το επισκευασμένο προϊόν έχει επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του, κατ’ ελάχιστον 10 ημέρες πριν την ημέρα αναζήτησης

Το προϊόν παραδόθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία για επισκευή σε ημερομηνίες παλαιότερες των 90 ημερών, από την ημέρα αναζήτησης. Στο συγκεκριμένο αρχείο εμφανίζονται γνωστοποιήσεις (ΔΠΠ) των τελευταίων 90 ημερολογιακών ημερών.